Sök

Med av anledning av Corona

Vi jobbar aktivt med att skapa en trygg lunchmiljö. Genom att utöka ett redan starkt hygienarbete ser vi till att vår mat och vår personal inte är en källa till smittspridning. Vi anpassar vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning gäster emellan

HYGIENRUTINER
Vi har ett förhöjt fokus på de rutiner som finns kring personlig hygien och livsmedelshantering i våra restauranger. Vi följer samtliga lagar och regler gällande rutiner kring livsmedelshygien och följer myndigheters rutiner kopplade till minskad smittspridning av Covid-19.
GÄSTER EMELLAN
För att minska smittspridning gäster emellan kan vi komma att ändra viss logistik och upplägg i våra restauranger och caféer. Detta gör vi i tätt samarbete med er arbetsgivare, och i linje med de rekommendationer som kommer från myndigheter. 
KONTAKT
Vi uppmuntrar er att höra av er om ni har allmänna frågor och tankar kring vår verksamhet kopplat till Corona.